Vizită decidenți Republica Moldova în România

Luni, 06 iulie 2015

  1. Ceuașu de Câmpie – Sylevy Salubriserv, operator regional deșeuri47 de masini, punct de alimentare propriu, GPS pentru traseu si pentru cantitatea de benzina

Principalele subiecte abordate

–  bune practici în serviciul de salubrizare din zona rurală

–  disponibilitatea oamenilor de a plăti e mai mare decât curajul autorităților de a impune taxe pe anumite servicii

–  metode de colectare a taxei: – contractare directă de la gospodării – încasare taxă la primarie – cei care nu plătesc taxa, rămân în evidență ca restanțieri

– câștigul –  de la agenții economici, cu care se încheie contracte /m3

– achizitionarea pubelelor: recomandabil sa fie facuta de fiecare gospodarie

  1. Sighisoara – masa de prânz
  2. Dumbrăveni – Primărie

·         întâlnire Georgeta Irimie, primar

Principalele subiecte abordate

–   proiect cu fonduri din Olanda –  2 ADI-uri pentru apă/canalizare și salubritate

–   avantajul operatorului administrației publice – disciplinarea oamenilor prin posibilitatea instituirii unei taxe locale

–   administrația publică dispune de puțină stiință practică, de aceea operatorul impune condițiile (cum se face, ce se colectează, stabilește prețul real) – Primăria supraveghează

–   operatorii au obligația să ofere un serviciu echitabil, uniform, unitar (astfel încât zonele cu populație puțină și risipită teritorial – deci neprofitabile – să aiba de acces la servicii);

–   câștigul vine din zonele aglomerate

–   educarea/convigerea populației: fondurile europene sunt condiționate de implementarea activităților de comunicare. Informarea populației este esențială.

–   Deschiderea unor puncte de lucru, in cazul in care societatea are multe activități departe de sediu

–   ADI – prin transfer de buget, face licitațiile pentru toate instituțiile publice din componență

Vizită stație de epurare Dumbrăveni (Apa Târnavei Mari)

Vizită Mediaş

Plecare spre Sibiu

Marti, 07 iulie 2015

A.    Sibiu – tur oraș (Brosură Sibiul în cifre)

Vizită Mânăstirea Cozia

B.     Pitești – ADI Servsal Argeș, operator regional deșeuri (broșură prezentare ADI)

·         întâlnire Gabriel Moiceanu, director executiv

Principalele subiecte abordate

–     colaborări cu:

1.   Universitatea din Pitești – voluntariat, cercetare (studiu pe 1 an – „Ce găsim în gunoi?”)

2.  proiecte educaționale: toate școlile au manuale de ecologie (educație inversă – de la copil către părinte)

3.  presa – faptul că informația e diseminată de oameni fără pregătire în domeniul poate aduce atingere clarității subiectului/știrilor – soluție: Tabăra de Media

În urma campaniilor de informare și conștientizare, colectarea selectivă a crescut de la 10 la 22%.

–               actori principali: operator, ADI, populație, autoritate locală – echilibrul între cei 4 este esențial, altel investițiile în infrastructură nu vor funcționa

–               modificarea legislației în vigoare: impunerea neacceptării la centrele de colectare a deșeurilor reciclabile cu valoare de piață de la persoane fizice neautorizate și emiterea unei ordonanțe guvernamentale pentru suprataxarea depozitării la groapă

–               autoritatea locală stabilește o taxă ce se colectează la Primărie – operatorul pierde grija colectării banilor si se concentrează pe calitatea serviciilor

E importantă dobândirea capacității de a lucra ca o comunitate comercială!

C.     Bascov – Oficiali comuna Bascov

Miercuri, 08 iulie 2015

Vizită Mausoleu Valea Mare-Cîmpulung Muscel

Vizită zona Bran

Vizită Castelul Peleș (tur ghidat)

A.    Ploiești –  JOVILA Construct, operator apă-canal

·         intâlnire Mihai Joița, director general

Principalele subiecte abordate

–        operatorii privați au o gestiune a costurilor mai ușoară decât operatorii regionali, care sunt obligați sa majoreze tariful dupa planul stabilit când au aplicat pentru fonduri

–        odata ce ANRSC a aprobat tariful propus de operator (care include/asigură acoperirea costurilor reale), autoritățile locale sunt obligate să îl aprobe

–        legislația trebuie să permită/să nu împiedice accesul la licitații al firmelor mici, din țară (prin condiții precum stabilirea unei CA minime, care depășeste realitățile locale/naționale)

Plecare spre București

Joi, 09 iulie 2015

A.    București, Hotel IBIS – Masă rotundă

Invitaţi:

· Florian DUDU – Patronatul Serviciilor Publice

·  Paul ORBEȘTEANU – Interface Engineering –  Importanța alegerii unui consultant de încredere

·  Dan VĂTĂJELU – Asociația Română a Iluminatului – Setarea scopurilor în ceea ce privește scopul iluminatului public

· Raul POP – Ecoteca – ONG-urile ca factor de impulsionare a implicării în viața societății și ca ajutor pentru urnirea diverselor proiecte (legislative sau altele) –  Importanța unui Masterplan

 

Vizită Casa Poporului

B.     Călărași – ADI Ecoaqua (operator apă-canalizare)

·         Întâlnire cu Cezar Neagu – Director General Ecoaqua

·         vizită stație de epurare

·         ADI – văzut de autoritățile publice ca o schemă concurentă

Plecare spre Constanța

Vineri, 10 iulie 2015

A.    Cumpăna – Primărie

·         Întâlnire Mariana Gâju, primar

Principalele subiecte abordate:

–        alegerea menținerii la statutul de comună, în defavoarea trecerii la cel de oraș, pentru o accesibilitate mai mare la fonduri

–        vizită la staţia de colectare selectivă a deşeurilor, la sala de Sport „Elena Frâncu”, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Grădiniţa „Florilor”, Centrul de asistenţă socio-medicală, Centrul After-School şi geamie.

B.     Corbu – Întâlnire viceprimar și consilieri locali

Plecare spre Constanța

 

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *