Obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice. Participarea şi responsabilitatea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural - cultura şi civilizaţia. Angajamentul şi obiectivele CEDD se înscriu în această perspectivă.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop pentru creşterea înţelegerii asupra politicilor de mediu ale UE. Cum se pot implica ONG-urile?
 
Tulcea, România, Duminică 30 August 2015
 
Plimbare cu barca în Delta Dunării, pe 31 August 2015
 
 
 
Scopul seminarului:
 
-          Creşterea înţelegerii asupra activităţii, obiectivelor, modului de lucru şi priorităţilor curente ale Biroului European de Mediu
 
-          Diseminarea informaţiilor despre activitatea ONG-urilor regionale
 
-          Diseminarea informaţiilor despre drepturile cetăţenilor UE şi ale ONG-urilor, în special în cazul încălcării prevederilor legale
 
-          Evidenţierea principalelor reuşite şi activităţi în politica Comisiei conduse de Juncker
 
-          Susţinerea unei dezbateri deschise despre nevoile ONG-urilor, pentru că Biroul European de Mediu să-şi poată oferi sprijinul în vederea întăririi cooperării
 
 
 
 
 
Duminică, 30 August 2015
 
(toate prezentările sunt urmate de discuţii libere)
 
 
 
9.00 – 9.15              Înregistrarea participanţilor
 
9.15 – 9.30              Introducere – organizaţia gazdă şi EEB
 
Petruta Moisi, CCEG
 
Regina Schneider, EEB
 
Prezentarea participanţilor
 
 
 
9.30 – 10.10           Prezentare EEB, a obiectivelor şi a modului de lucru
 
                            Regina Schneider, EEB
 
 
10.10 – 10.30        Prezentarea ONG-urilor regionale şi a activităţilor acestora
 
Petruta Moisi
Ilya T.
 
 
 
10.30– 11.00          Scurtă prezentare a procesului decizional al UE şi a rolului pe care                                   ONG-urile şi alţi stakeholderi îl pot avea în cadrul acestui proces
 
Zoltan Hajdu, Focus Eco Center
 
 
11.00 – 11.20        Pauză de cafea
 
 
11.20 – 12.00         Comisia promite un proiect pentru economia circular – Aşteptările şi cerinţele EEB şi principalele activităţi ale Grupului de Lucru pe Deşeuri
 
                                   Piotr Barczak, EEB
 
 
 
12.00– 12.30          Raportul Grupului de Lucru în domeniul Apei – “Implementarea Directivei Cadru în domeniul Apei în România”
 
                            Petruta Moisi, CCEG
 
 
 
12.30– 13.00          Raport asupra implementării primului Plan de Management al bazinelor hidrografice în Austria – Lecţii învăţate dintr-un proiect îmbunătăţit prin participare publică
 
                                                                       Barbara Goby, Umweltdachverand
 
13.00 – 14.00        Prânz            
 
 
 
14.00 – 14.30      Schimbări recente în politicile Comisiei Juncker şi importanţa acestora pentru activitatea EEB
 
                            Regina Schneider, EEB
 
 
 
14.30 – 15.00         Aplicarea reglementărilor UE pentru Mediu şi drepturile societăţii civile
 
                            Barbara Goby, Umweltdachverand
 
 
15.00 – 15.30        Exemple concrete – România:
 
Cazul Râului Niraj - Zoltan Hajdu/
 
                                    Centralele hidroelectrice de dimensiuni mici - WWF DCP / Petruta M
 
 
 
15.30 – 16.00        Discuţii libere:
 
                                   Cum putem fi mai eficienţi când reclamăm neconcordanţe
 
 
 
16.00 – 16.20        Pauză de cafea
 
 
16.20 – 17.10         Scurtă prezentare a EEB referitoare la priorităţile pentru lunile următoare şi un draft pentru programul de lucru pe 2016
 
                                    Propunerile participanţilor – priorităţi pentru lunile următoare şi chestiuni care necesită colaborare, inclusiv menţionarea zonelor în care activitatea EEB nu este suficientă      
 
 
 
17.10 – 17.30         Discuţie introductivă pentru excursia în Deltă şi legătura cu activitatea ONG-urilor locale – în special îngrijorarea cu privire la protejarea Deltei Dunării
 
Petruta Moisi/WWF Office (t.b.c)
 
 
 
17.30-17.45            Feedback-ul participanţilor la workshop, aspectele interesante, ce nu s-a discutat, alte informaţii
 
 
 
18.00                        Închiderea întâlnirii
 
 
 
Organizatori:
 
CCEG - Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi
 
în cooperare cu Biroul European de Mediu - Bruxelles
 
 
 
Contact:
 
Petruta Moisi
 
E-mail: petrutamoisi@cceg.ro; eco@cceg.ro
 
Mob: 0040 724 048
 
Tel: 0040 236 49 99 57 (office)
 
 
 
Biroul European de Mediu mulţumeşte pentru sprijinul financiar primit pentru organizarea acestui workshop din partea Comisiei Comunităţilor Europene şi Fundaţiei Velux.
 
Villum Fonden şi Velux Fonden sunt fundaţii non-profit, create de Villum Kann Rasmussen – fondator al Velux şi al altor companii din grupul VKR, cu scopul de a aduce lumină, aer curat şi un mediu mai îngrijit în viaţa de zi cu zi a oamenilor. 

Next
Next
Previous

CEEP

Next