Obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice. Participarea şi responsabilitatea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural - cultura şi civilizaţia. Angajamentul şi obiectivele CEDD se înscriu în această perspectivă.

 

                                                                                                                                                             

 

Politici si masuri de promovare folosite pentru sustenabilitatea apei.

 

            În Uniunea Europeană, Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE) se bazează pe ideea că  managementul modern al apei trebuie să țină cont în primul rînd de funcțiile ecologice, economice  (inclusiv prețul) și sociale  de-a lungul întregului bazin hidrografic.

        Prețul apei este una din măsurile folosite pentru reducerea cererii de apă. Directiva Cadru privind apa solicita Statelor Membre UE  să se asigure că pînă în anul 2010 proporția  costului  serviciilor de apă - cum ar fi de pompare, stăvilare, diguri, canale, sisteme de alimentare , în general cele cu un impact negativ asupra mediului - să fie plătită obligatoriu  de către utilizatori ( exemplu: cel care provine din agricultură, hidroelectricitate ,  gospodării,   navigare).

            Statele membre sunt obligate să împartă costurile în conformitate cu principiul "poluatorul plătește", cu  scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a promova instrumente economice pentru a înlătura declinul resurselor naturale. În cazul în care statele membre nu reușesc să includă în analizele lor economice alte infrastructuri în afară de cele deja existente, precum  alimentarea cu apă potabilă și epurarea apelor uzate,  există un risc major ca aceste infrastructuri deja identificate ca fiind  probleme majore de mediu să fie scutite. Prin urmare, problema economică a corpurilor de apă va rămîne a cetățenilor, care plătesc deja prețuri ridicate pentru serviciile de apă.

        Există o tendință generală de ascensiune a costurilor   la   apă  în întreaga Europă în ultimii 20 de ani. Acest lucru se datorează gamei  largi de factori care determină  creșterea prețurilor locale de apă și nivelul de recuperare al costurilor.

Această creștere a prețurilor a făcut ca în multe țări, utilizarea apei menajere să scadă semnificativ.

          Gospodările  care au  contoare de apă instalate utilizeaza în general mai puțină apă decât gospodăriile fără contoar. În Europa contorizarea apei menajere și industriale continuă să crească. Atunci când se discută despre  taxele de apă, accentul ar trebui pus pe gospodării și agriculturi care au dificultăți în a plăti apa. 

 

       În ultimii 10 ani a existat o creștere semnificativă a cantității de informații furnizate consumatorilor (de exemplu, etichete de eficiență a apei pentru aparatele gospodăriilor, informații pentru udarea  eficienta a gazonului  și practici de grădinărit) și agriculturii. Multe țări, ONG-uri, municipalități mari, companiile de apă și organizațiile  internaționale au dedicat materiale întregi  pentru conservarea resurselor de apă și comportamentul de utilizare a apei.

Sursa:

http://www.eea.europa.eu/themes/water/water-resources/policies-and-measures-to-promote-sustainable-water-use


Next
Next
Previous

CEEP

Next