Obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice. Participarea şi responsabilitatea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural - cultura şi civilizaţia. Angajamentul şi obiectivele CEDD se înscriu în această perspectivă.

 


 

 

 

"MențineRomâniaCurată - O cauză pentru cetăţeni şi autorități publice - educație pentru viitor"

 

Proiect implementat de CEDD 2012-2014

Nr. 500 / N / 05/08/2011

Obiectivul proiectului:      

  Campanie de comunicare – informare – educaţie  - pentru autorităţi publice, cetăţeni, elevi – pe tema gestiunii integrate a deşeurilor

Proiect finalizat în februarie 2014

Rezultatele principale ale proiectului:

  • 6 dezbateri publice (autorităţi publice locale
  • Crearea unui spectacol de teatru-pantomimă « Gunoiul şi ghiocelul »   5 reprezentaţii
  • Tabără de mediu pentru elevi din ciclul gimnazial (91 persoane)
  • Cursuri pentru elevi – educaţie ecologică si gestiunea deseurilor - 1200 elevi
  • Broşură – suport de curs pentru elevi – redactare si tipărire 1400 exemplare
  • Suport dezbateri publice – brosură – 600 exemplare
  • Primul ghid pentru decidenţii din administraţia publică locală – gestiunea integrată a deşeurilor – redactare şi tipărire 5000 exemplare
  • Spoturi radio – spoturi video
  • Suport grafic – afişe / caiete de spectacol / roll-up / pliante        


                      
 

Valoarea totală a proiectului  603.555,21 lei (buget aprobat)

Finanţare nerambursabilă     543.199,68 lei  (buget aprobat)

Intitutia finanţatoare:  ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU București

    Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650

Sursa de finanţare :                 bugetul de stat – Fondul pentru mediu

Valoarea angajată în proiect: 585 084  Lei - buget executat – cheltuieli eligibile angajate de CEDD 


Next
Next
Previous

CEEP

Next