Obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice. Participarea şi responsabilitatea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural - cultura şi civilizaţia. Angajamentul şi obiectivele CEDD se înscriu în această perspectivă.

 

JURNAL DE PRACTICĂ

STUDENT  PRACTICANT: Ana Maria Pisău

INSTITUŢIA PARTENERĂ DE PRACTICĂ: CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

TUTORE: BRIE ILIE ION TEODOR

PERIOADA STAGIULUI: 12-30 MAI 2014

 


                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

Ziua 1

Data: 12. 05.2014

Intervalul orar: 09.00-15.00

Descrierea activității:  A avut loc prima întâlnire cu preşedintele Centrului de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă, domnul Ilie Brie. În cadrul acestei întâlniri ni s-a comunicat programul, ni s-a prezentat activitatea organizaţiei, proiectele principale şi activităţile zilnice pe care le vom desfăşura. 

Ne-am prezentat fiecare dintre noi şi am spus care sunt aspiraţiile noastre profesionale şi ce drum ne dorim să urmăm mai departe. Am primit sfaturi care ne vor fi de folos în viitor. Am vizitat sediul instituţiei şi am observat cum se desfăşoară o zi de lucru în cadrul acesteia.

Documente consultate: Statutul Asociaţiei, Actul constitutiv


Ziua 2

Data: 13.05.2014

Intervalul orar: 10:00- 16:00 

Descrierea activității: Am mers în vizită la Institutul Naţional de Statistică. Domnul Alexandrescu din cadrul Departamentului de Comunicare ne-a făcut o prezentare a INS-ului şi ne-a vorbit despre importanţa statisticii în viaţa fiecăruia dintre noi. Am vizitat sala de conferinţe, una dintre cele mai performante săli de conferinţă din România şi biblioteca INS-ului, o bibliotecă impresionantă. Ni s-a explicat că dacă avem de realizat un proiect bazat pe date statistice, o persoană din cadrul INS ne poate furniza informaţiile necesare pentru redactarea lucrării (contra cost).

Domnul Alexandrescu ne-a arătat documente din arhivă de la primul recensământ din România din anul 1838.

Dupa vizita instituţiei, ne-am întors la sediul CEDD pentru a  trage concluziile necesare şi pentru a realiza un exerciţiu. În urma simulării am constatat în ce interval de timp o populaţie devine stabilă într-un anumit teritoriu.

Documente consultate: Documente din cadrul INS


 Ziua 3

Data14.05.2014

 Intervalul orar: 09:00-15:00

Descrierea activității: Astăzi ne-am întâlnit la Biblioteca Naţională a României pentru a obţine cardul de acces. Acolo am discutat despre ce înseamnă administraţie publică în context românesc şi despre importanţa accesării fondurilor europene de către instituţiile publice şi nu numai. Am consultat studii, rapoarte şi legislaţia în vigoare referitoare la achiziţiile publice.

Ne-am întors la sediu unde am discutat despre importanţa legilor şi despre faptul că este necesar pentru bunul mers al instituţiei ca managerul acesteia să cunoască aceste legi.

Documente consultate: OG 34/2006, Legea 215/2001 (Legea administraţiei publice locale.


Ziua 4

Data15.05.2014

Intervalul orar: 11:00-17:00

Descrierea activității: Am avut o întâlnire cu domnul Raul Pop şi  Adriana Gheorghe, membrii Asociaţiei Ecoteca-Colecţia de Verde, în cadrul căreia ne-am familiarizat cu termenul de gestiune integrată a deşeurilor, ne-au fost prezentate diverse aspecte ce ţin de acest domeniu, am consultat statistici şi rapoarte cu privire la dezvoltarea durabilă a României. De asemenea, a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri, comentarii şi propuneri, în urma căreia noi, studenţii practicanţi, ne-am expus punctul de vedere şi am venit cu idei inovative pentru viitorul dezvoltării durabile.

 Ecoteca-Colecţia de Verde este o asociaţie parteneră a CEDD, care este preocupată de protejarea mediului în care trăim şi care derulează o serie de proiecte menite să promoveze colectarea şi reciclarea selectivă.

Documente consultate: Legea 211/2011 ( privind regimul deşeurilor)


Ziua 5

Data16.05.2014

Intervalul orar: 14:00-20:00

Descrierea activității: Ne-am întâlnit la sediul CEDD, unde am avut o scurtă prezentare despre granturile norvegiene. CEDD colaborează cu Liga Citadină din Braşov, care este promotor în cadrul proiectului ,,Noi resurse despre dialogul tripartit în România”. Acest proiect face parte din programul  ,,Muncă decentă şi Dialog tripartit”, finanţat din granturile EEA.  Acesta este un program ce vizează promovarea dialogului social și îmbunătățirea cooperării tripartite între sindicate, patronate și autorități publice în 12 state membre UE eligibile: Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria.

După această prezentare am participat la “Ziua Regatului Norvegiei” organizată la Hotel Athenee Palace Hilton, unde am cunoscut oameni importanţi din acest domeniu (inclusiv pe  ambasadorul Regatului Norvegiei, domnul Tove Bruvik Westberg).

Documente consultate:  Ghid EEA Grants de pe site-ul:  www.eeagrants.rowww.dialogtripartit.ro,  http://www.eeagrants.ro/munca-decenta-si-dialog-tripartit


Ziua 6

Data:19.05.2014

Intervalul orar: 9:00-15:00

Descrierea activității: Astăzi am studiat împreună cu membrii CEDD aspectele legislative din cadrul administraţiei publice din România, cu preponderenţă legislaţia referitoare la serviciile de utilitate publică, consultând şi analizând legile din acest domeniu.

Fiecare student practicant a avut de identificat şi analizat aspectele cheie din fiecare lege, urmând ca apoi să dezbatem problemele şi soluţiile existente, venind cu propuneri personale despre cum am putea îmbunătăţi sistemul administraţiei publice locale din România.

Documente consultate: Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006

OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public  şi privat de interes local 


Ziua 7

Data20.05.2014

Intervalul orar: 9:00-15:00

Descrierea activității: Ne-am întâlnit la sediul Patronatului Serviciilor Publice din Bucureşti, partenerii CEDD, cu domnul preşedinte Florian Dudu, reprezentantul institutiei. PSP este un actor important în gestiunea serviciilor publice din România, ce colaborează cu autorităţile publice locale în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii publice de bază, pentru crearea şi modernizarea întreprinderilor publice locale şi pentru gestionarea relației cu operatorii privaţi. Domnul preşedinte ne-a prezentat structura PSP, un scurt istoric precum modul de lucru, obiective, sistemul de comunicare, tehnici de birotică. De asemenea, ne-a prezentat principalele activităţi şi proiecte care se vor desfăşura pe parcursul anului 2014.

Documente consultate: Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Documente interne PSP.


Ziua 7

Data21.05.2014

Intervalul orar: 10:00-16:00

Descrierea activității: Astăzi, împreună cu practicanţii de la Patronatul Serviciilor Publice Bucureşti, am luat parte la prezentarea domnului Ilie Brie despre "Parteneriatul Public-Privat de la suspiciune la oportunitate" context, păreri pro şi contra ale specialiştilor, teorie şi realitate. Alături de noi s-a aflat doamna prof.univ.dr. Daniela-Luminiţa Constantin de la Facultatea de Administraţie şi Management Public din cadrul ASE. Au urmat discuţii şi comentarii pe marginea prezentării, iar noi ne-am fixat mai bine cunoştinţele asupra parteneriatului public-privat. 

Documente consultate: - 


Ziua 8

Data22.05.2014

Intervalul orar:  10:00-16:00

Descrierea activității: Am participat la evenimentul organizat cu prilejul aniversării a 5 ani de la înfiinţarea atelierului de inserţie socio-profesională din cadrul Asociaţiei Ateliere Fără Frontiere. Peste 130 de persoane defavorizate beneficiază de sprijinul acestei asociaţii, care are ca scop inserţia socială, profesională şi civică a persoanelor aflate în mare dificultate, iar ca misiuni: lupta împotriva excluziunii, protejarea mediului înconjurător şi solidaritate pentru proiecte de educaţie şi dezvoltare locală.

Împreună cu reprezentanţii Ecoteca, am luat parte la activităţile derulate cu ocazia acestei celebrări şi am avut ocazia să întâlnim oameni motivaţi şi dornici să întreprindă acţiuni de voluntariat

Documente consultate: Legea voluntariatului nr. 195/2001 actualizată, Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,  HOTĂRÂRE nr.1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.


Ziua 9

Data23.05.2014

 Intervalul orar: 09:00-15:00

Descrierea activității:  Domnişoara Didona Goanţă de la CEDD ne-a ţinut un curs despre Formarea de formatori, în cadrul căruia ne-a prezentat conceptul de educaţie non-formală, tot mai des întâlnit în zilele noastre, câteva tehnici de aplicat în viaţa de zi cu zi, iar noi am împărtăşit păreri şi experienţe personale. De asemenea, am vorbit şi despre perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală.

Documente consultate: -


Ziua 10

Data26.05.2014 

Intervalul orar: 09:00-15:00

Descrierea activității: Administraţia Fondului Imobiliar (AFI) ne-a pus la dispoziţie sala de conferinţe. Aici a avut o loc o prezentare despre aspectele generale ale administraţiei publice locale din România,  unde fiecare dintre noi şi-a adus contribuţia, exprimându-şi părerea.

De asemenea, am vorbit despre modelele economice, trecerea de la modelul liniar la cel circular.

Documente consultate: -


Ziua 11

Data27.05.2014

Intervalul orar: 09:00-15:00

Descrierea activității: Ne-am întâlnit la sediul CEDD unde am discutat despre concesiune, directive cadru ale achizitiilor publice, reforma administratiei publice locale din România, deficitul de competenţă din administraţia publică locală. Un alt punct pe agenda noastră a fost reprezentat de evoluţia legislaţiei europene ţn domeniul achiziţiilor publice.

Documente consultate: ·  Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor.


Ziua 12

Data28.05.2015

Intervalul orar: 09:00-15:00

Descrierea activității: Ne-am întâlnit cu domnul Ionuţ Iuria,  secretarul Asociaţiei CEDD şi redactorul şef al “Revistei Române de Administraţie Publică Locală”.  Am vorbit despre Forumul Internaţional pentru Administraţia Publică  “Collaborative Public Management as a way toward good governance”, care se va desfăşura în perioada 18-22  iunie 2014 la Poiana Braţov, Hotel Alpin.

Forumul îşi propune să readucă în dezbatere, eficienţa şi responsabilităţile unui sector care reprezintă nu numai o treime din PIB-ul european (sau al statelor nord-atlantice), ci şi un reper fundamental al valorilor democratice.

Documente consultate: Site-ul Revistei Române de Administraţie Publică Locală http://www.rrapl.ro 


Ziua 13

Data29.05.2014

Intervalul orar: 09:00-15:00

Descrierea activității: Ziua a fost dedicată aspectelor administrative ale CEDD, precum şi aspectelor legate de structura proiectului şi a jurnalului de practică. Domnişoara Ana-Mădălina Potcovaru ne-a prezentat diferite acte ale instituţiei şi astfel ne-am familiarizat cu documentaţia necesară unei organizaţii neguvernamentale.

Documente consultate: Actul constitutiv al CEDD Statutul CEDD / Hotărârea Adunării Generale a membrilor Asociaţiei CEDD / Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.


Ziua 14

Data30.05.2014

Intervalul orar: 10:00-16:00

Descrierea activității: Ziua Facultăţii de Administraţie şi Management Public. În cadrul acestei celebrări, eu am avut o scurtă prezentare despre vizita la Parlamentul European de la Strasbourg, cu ocazia European Youth Event 2014. Am avut ca și  invitaţi,  partenerii FAMP, cei de la Centrul BRIE (Giurgiu-Ruse).  A urmat vizita la Muzeul Naţional Cotroceni.

Documente consultate: - Next
Next
Previous

CEEP

Next