Obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice. Participarea şi responsabilitatea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural - cultura şi civilizaţia. Angajamentul şi obiectivele CEDD se înscriu în această perspectivă.

 

OBŢINEREA LICENŢEI DE TURISM

Pentru obţinerea licenţei de turism trebuie depuse la ANT  :

1.     Cererea standardizata – completată de solicitant - pentru obtinerea licentei de turism

2.     Un dosar  cu documente aferente solicitantului şi societăţii care se licenţiază

Documentele indispensabile pe care trebuie să le conţină dosarul de licenţiere

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Normele metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) ORIGINAL emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte (conform art. 15 din Legea nr. 359/2004):

§  activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și

§  codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenției de turism respective,

c) copia poliței de asigurare valabile privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/ pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism; (de ex. contract inchiriere, contract comodat).

e) Certificate de cazier fiscal din care să rezulte că nu au fost săvârșite fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară  - după cum urmează:

1.     certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant - persoană juridică;

2.     certificat de cazier fiscal  ale asociaţilor/acţionarilor, (sau al asociatului/acţionarului unic sau majoritar, după caz);

3.     certificat de cazier fiscal al managerului/administratorului agenţiei de turism;

f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat)

însoțită de

documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism. si

ATENŢIE

In situatia in care sunteti administratorul societatii, aveti dreptul sa nu va angajati, deci se poate renunţa la documentul de la lit. f. (mai putin documentul cate atesta preatirea dvs. profesionala).

Daca totusi doriti sa fiti angajat  in agentie,  cu functia de director/manager agentie, va trebui sa aveti norma intreaga (8 ore/zi).  Ramane la latitudinea solicitantului.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ

Dacă doriţi servicii de consultanţă pentru constituirea, depunerea şi urmărirea dosarului pe lângă ANT  -  puteţi să ne contactaţi la:

CEDD ( CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA)

In atentia doamnei

 

DANA CANDA   telefon  0729 777 322

e-mail: danutacan@gmail.comdana.canda@cedd.ro

 

 

Dosarele cu documentaţia completă vă rugăm să mi le expediaţi pe adresa

 

CEDD

bd. Hristo Botev, nr. 1

Bucuresti, sector 3

Dana Canda

consultant turism

tel: 0729 777 32


Next
Next
Previous

CEEP

Next