Obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice. Participarea şi responsabilitatea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural - cultura şi civilizaţia. Angajamentul şi obiectivele CEDD se înscriu în această perspectivă.

 

        Centrul European pentru Întreprinderile Publice  (European Center for Public Enterprises)   - este un partener trans-sectorial de dialog social la nivel european. CEEP are sediul la Bruxelles şi reuneşte întrepinderi, asociaţii de intreprinderi sau patronate care activează în sectorul serviciilor publice.

       Întărirea  SIG ( Serviciilor de Interes General )

În viziunea CEEP – serviciile publice moderne (indiferent de natura lor « economică » sau « non-economică ») promovează obiectivele Uniunii Europene, ale statelor membre şi regiunilor.  Dintre aceste obiective cele mai importante pentru cetăţenii europeni vizează :

§  coeziunea socială şi teritorială

§  solidaritatea economică şi socială şi

§  calitatea vieţii

 

 

      Susţinerea unei reale dezvoltări durabile

În viziunea CEEP – criteriile de mediu sunt parte integrantă din toate politicile Uniunii Europene în materie de transport, energie, gestiunea apei, gestiunea deşeurilor şi telecomunicaţii.


Next
Next
Previous

CEEP

Next