Gestiunea deșeurilor – drepturi și obligații autorități locale

Gestionarea deşeurilor – Directiva Cadru 98/2008 şi Legea 2011/2011 Gestionarea deşeurilor (sau  managementul deşeurilor) însemnă, conform  [DC 98/2008/EC – art. 3.  9.] „colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și  întreținerea amplasamentelor de eliminare după închiderea lor, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker”. Legea 211/2011 

Continue reading »

Despre

   Având convingerea că obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă îşi propune să fie un reper în peisajul nonguvernamental. Participarea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul

Continue reading »