Menține România curată

“MențineRomâniaCurată – O cauză pentru cetăţeni şi autorități publice – educație pentru viitor”

Proiect implementat de CEDD 2012-2014

Nr. 500 / N / 05/08/2011

Obiectivul proiectului:

Campanie de comunicare – informare – educaţie  – pentru autorităţi publice, cetăţeni, elevi – pe tema gestiunii integrate a deşeurilor

Proiect finalizat în februarie 2014

Rezultatele principale ale proiectului:

  • 6 dezbateri publice (autorităţi publice locale)

  • Crearea unui spectacol de teatru-pantomimă « Gunoiul şi ghiocelul »   5 reprezentaţii

  • Tabără de mediu pentru elevi din ciclul gimnazial (91 persoane)

  • Cursuri pentru elevi – educaţie ecologică si gestiunea deseurilor – 1200 elevi

  • Broşură – suport de curs pentru elevi – redactare si tipărire 1400 exemplare

  • Suport dezbateri publice – brosură – 600 exemplare

  • Primul ghid pentru decidenţii din administraţia publică locală – gestiunea integrată a deşeurilor – redactare şi tipărire 5000 exemplare

  • Spoturi radio – spoturi video

  • Suport grafic – afişe caiete de spectacol / rollup / pliante

Valoarea totală a proiectului  603.555,21 lei (buget aprobat)

Finanţare nerambursabilă     543.199,68 lei  (buget aprobat)

Intitutia finanţatoare:  ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU București, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650

Sursa de finanţare : bugetul de stat – Fondul pentru mediu

Valoarea angajată în proiect: 585 084  Lei – buget executat – cheltuieli eligibile angajate de CEDD 

Galerie foto cursuri Constanța

Galerie foto cursuri Orăștie

Galerie foto cursuri Câmpulung

Galerie foto cursuri Cluj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *