Despre

   Având convingerea că obiectivele pe care şi le propune o societate responsabilă depăşesc resursele şi competenţele administraţiei publice Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă îşi propune să fie un reper în peisajul nonguvernamental. Participarea tuturor nu este o opţiune, ci o condiţie pentru a prezerva mediul economic şi mediul natural – cultura şi civilizaţia.

Asociaţia este preocupată de provocările contemporane şi de o viziune coerentă asupra problemelor de mediu şi a celor legate de serviciile care condiţionează o dezvoltare durabilă şi modelează atractivitatea teritoriului.

În centrul preocupărilor CEDD se află problematicile legate de:

  • transparenţa decizională şi eficienţa în administraţia publică şi serviciile de interes (economic) general SIG şi SIEG

  • cooperarea intercomunală şi cooperarea regională şi europeană

  • comportamentul responsabil în protecţia mediului şi educaţia tinerelor generaţii

  • valorile care definesc identitatea noastră şi traiectoria europeană

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *