Despre Sistemul de Management al Deșeurilor

SMID sau GD sau SGD sau SIGD  sau MD sau…   ?

  • A vorbi corect, a ne exprima precis înseamnă a înţelege şi a gândi limpede, deci a acţiona eficient. Parabola turnului Babel este o parabolă despre eficienţă  – respectiv despre pierderea eficienţei atunci când nu stăpânim înţelesurile, când nu avem idei şi repere limpezi ! 

  • Expresia „sistem de management integrat al deşeurilor”, sau SMID în prescurtare,  este o exprimare redundantă.  A fost folosită, probabil  o neglijenţă de redactare, în prima sau primele strategii de dezvoltare judeţene, iar apoi a fost preluată (ca să nu zicem copiată) de (aproape) toate judeţele.  Cuvintele sistemmanagement (sau gestionare) şi integrat trimit către aceeaşi  idee de abordare a părţilor ca un tot, către ideea că nu putem aduce un răspuns eficient problemelor dacă tratăm fiecare parte separat.

  • Să subliniem şi importanţa conceptului de “integrare” în contextul managementului deşeurilor:  deşeul, în circuitul lui efectiv şi în cel documentar, trece prin mai multe mâini, generând componente succesive de cost. Atâta vreme cât aceste “mâini” nu lucrează într-un mod corespunzător coordonat, eficienţa întregului circuit este pericilitata sau chiar imposibilă.

  • Conceptul de „waste management” din documentele europene a fost foarte bine tradus în limba română cu gestionarea deşeurilor. Aşa îl regăsim în primele noastre reglementări din 2004 SNGD Strategia Nţională de Gestionare a Deşeurilor (actualizată în 2013), ori PNGD Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (încă neactualizat la 31 decembrie 2013).

  • Ambele aduc informaţii şi propun măsuri de ordin general prea puţin aplicabile concret de autorităţile locale.  Prezentul ghid işi  propune tocmai să ofere aceste recomandări şi tehnici concrete de organizare a atribuţiilor proprii ale administraţiei publice locale în vederea organizării şi derulării unui management corespunzător al deşeurilor.

  • Limba română utilizează pentru noţiunea de administrare, conducere două neologisme: mai vechiul gestionare – pe filieră franceză şi mai recentul management – venit pe filiera engleză. Pentru că gestionar ne trimite spre micul responsabil cu materialele iar manager ne trimite spre marele director de întreprindere, există tendinţa utilizării mai frecvente a acestui ultim termen. Totuşi,  nu trebuie uitat că documentul  aprobat în decembrie 2013 se numeşte Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor.

Nici Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 nici Legea nr. 211/2011 care transpune Directiva cadru deşeuri 98/2008/CE, nici Legea 215/2006 a administraţiei publice locale – nu utilizează vreodată sintagma de sistem integrat de management al deşeurilor.  

Sintagma „sistem de management integrat al deşeurilor” este introdusă de OUG 92/2007 aprobată de L 224/2008 de amendare a legii 101/2006 a serviciului de salubrizare (un act subsecvent (cel mai mic în rang) iar apoi o regăsim în diverse master-planuri şi proiecte judeţene.

Găsim următoarea definiţie în Legea 101/2006 – art.6*1 /  (3) Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi asigură deservirea unităţilor administrativteritoriale membre în asociaţia de dezvoltare  intercomunitară constituită  în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (trebuie scuzată şi incoerenţa exprimării: „este destinat şi asigură deservirea…” !)

În concluzie – o exprimare corectă, normală şi acoperitoare pentru abordarea integrată  este: gestionarea deşeurilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *