Conferință PSP – Sinaia, 13,14 martie 2015

Managementul şi administrarea serviciilor publice; 

Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor locale”

12 – 15 martie 2015  – SINAIA

“Ediţia din acest an este consacrată problemelor majore cu care se confruntă autorităţile locale în efortul colectiv de dezvoltare, modernizare şi furnizare a serviciilor publice pentru cetăţeni şi de creare a unui mediu economic deschis pentru satisfacerea nevoilor colectivităţilor teritoriale.

Scopul reuniunii este, în primul rând, acela de a crea cadrul dezbaterii astfel încât toţi cei care cred în modernizare să propună acele pretenţii care să îi inspire şi pe ceilalţi să îi urmeze în atingerea scopurilor propuse.

Programul oferă participanţilor posibilitatea ca la lucrările în plen şi pe secţiuni să beneficieze de diversitatea tematică şi experienţa împărtăşită de colegii lor români şi străini invitaţi în program.

Pentru cei care vor să adauge performanţă administraţiilor publice şi activităţii în ansamblul ei, Patronatul Serviciilor Publice oferă cadrul ideal pentru un veritabil laborator şi schimb de experienţă al autorităţilor locale şi operatorilor de servicii publice.”

Principale subiecte abordate:

– Evoluţia legislativă în materie de servicii publice; Impactul noilor reglementări în realizarea strategiilor de dezvoltare locală

– Modernizarea serviciilor publice – condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor de aliniere la standardele din Uniunea Europeană

– Managementul veniturilor şi cheltuielilor în administraţia publică locală

– Organizarea activităţilor în derularea unui proiect cu finanţare europeană; Măsuri administrative pentru diminuarea riscurilor proiectului aflat în derulare. Stabilirea bugetului proiectului / proiectelor în contextul propriu al beneficiarului; Prezentarea de bune practici în finalizarea unui contract de finanţare

– Soluţii moderne şi eficiente pentru infrastructura de bază în serviciile comunale de utilităţi publice – întâlnire cu producătorii şi furnizorii de echipamente şi aparatură pentru infrastructura de apă, canal, salubritate, termie, iluminat şi transport public

– Prefinanţări şi cofinanţări prin parteneri privaţi – proiecte de succes din Uniunea Europeană.

– Atribuirea contractelor de achiziţie publică; Cerinţe privind întocmirea documentaţiilor de atribuire; Asigurarea transparenţei, alegerea şi derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică; Evaluarea ofertelor; Stabilirea ofertei câştigătoare; Asigurarea transparenţei atribuirii contractului de achiziţie publică

– Incidenţa regulilor de concurenţă cu privire la acţiunile administraţiei publice în domeniul serviciilor de gospodărie comunală: apă – canal, iluminat public, salubrizare, transport public local, energie termică produsă centralizat, etc.

Mail multe despre activitatea Patronatului Serviciilor Publice din România puteți afla pe www.psp.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *