Conferință CIRIEC – Paris, 25 februarie 2015

Viitorul întreprinderilor publice

Roluri şi bună guvernanţă în implementarea unor politici strategice inovative şi în dezvoltarea economică

CIRIEC (Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi Cooperative) este o organizaţie nonguvernamentală, creată în 1947, în Geneva.

Se defineşte ca:

  • intersecţie a intereselor persoanelor, instituţiilor şi culturilor
  • un loc de reflecţie asupra economiei sociale şi economiei publice şi a rolului pe care acestea îl au în cadrul economiei mondiale
  • reţea ce reuneşte expertiza şi experienţa cercetătorilor din toate părţile lumii

Conferinţa internaţională „Viitorul întreprinderilor publice – Roluri şi bună guvernanţa în implementarea unor politici strategice inovative şi în dezvoltarea economică”  a avut loc la Centrul Pierre Mendes – France, pe 25 februarie 2015.

Context: În urma a trei decenii de extindere a fenomenului de privatizare, autorităţile publice – la nivel naţional sau local – şi-au păstrat în subordine, total sau parţial, o gamă largă de întreprinderi şi organizaţii care oferă cetăţenilor bunuri şi servicii.

În urma crizei financiare din 2008, s-a încercat o metodă de salvare a întreprinderilor confruntate cu dificultăţi, prin trecerea lor din proprietate particulară în proprietatea statului. Pe de altă parte, la nivel local, autorităţile publice au căpătat un control extins asupra furnizării de servicii publice.

În contextul globalizării, s-au ridicat suficiente dificultăţi legate de resursele şi instrumentele disponibile pentru state, în vederea implementării politicilor strategice.

Ca urmare, CIRIEC a condus, în perioada 2012-2014, diferite programe de cercetare focusate pe întreprinderile şi serviciile publice.

Scopul acestei conferinţe – organizată cu sprijinul Ministerului Economiei, Finanţelor şi Industriei (Franţa) şi al Asociaţiei Galilée.sp – este prezentarea rezultatelor acestor cercetări, însoţită de dezbateri în ceea ce priveşte viitorul întreprinderilor publice, cu contribuţia factorilor de decizie politică, a managerilor şi a academicienilor.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *