CEEP

   Centrul European pentru Întreprinderile Publice  (CEEP)  – este un partener trans-sectorial de dialog social la nivel european. CEEP are sediul la Bruxelles şi reuneşte întrepinderi, asociaţii de intreprinderi sau patronate care activează în sectorul serviciilor publice.

       Întărirea  SIG ( Serviciilor de Interes General )

În viziunea CEEP – serviciile publice moderne (indiferent de natura lor « economică » sau « non-economică ») promovează obiectivele Uniunii Europene, ale statelor membre şi regiunilor.  Dintre aceste obiective cele mai importante pentru cetăţenii europeni vizează :

  • coeziunea socială şi teritorială

  • solidaritatea economică şi socială şi

  • calitatea vieţii

      Susţinerea unei reale dezvoltări durabile

În viziunea CEEP – criteriile de mediu sunt parte integrantă din toate politicile Uniunii Europene în materie de transport, energie, gestiunea apei, gestiunea deşeurilor şi telecomunicaţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *