Procesul decizional în administraţia publică

Procesul decizional ca proces generic în lumea vie. Obiectivul entităţilor vii este continuitatea sau viaţa însăşi, în ipostazele ei:  (1) dezvoltarea şi (2) supravieţuirea (supravieţuirea ca păstrare a propriei identităţii şi apoi ca descendenţă). Concret, obiectivul (“viaţa”) este atins prin acţiuni şi activităţi care necesită consum de resurse şi de

Continue reading »

Repere pentru cooperarea intercomunală

Despre „comună” şi alte denumiri ale UAL – unităţilor administrative locale „Comuna” este termenul folosit  pentru a desemna organizaţia teritorială de bază, condusă de un consiliu şi un primar. În majoritatea statelor europene este folosită această denumire atât în zona „latină”  (Franţa, Italia), cât şi în cea „germanică”.  Englezii şi

Continue reading »

PPP – Parteneriatul Public Privat

Despre « parteneriate » (public-privat şi public-public) Despre persoane Actorii sociali şi economici sunt – din punct de vedere juridic – « persoane », persoane fizice şi persoane juridice. Într-o societate democratică persoanele au (trebuie să aibă) drepturi şi îndatoriri egale în toate angajementele lor sociale, economice ori în relaţia lor cu mediul.  Pentru subiectul care ne interesează, democraţia poate

Continue reading »

Cultură – Civilizație – Educație – Mentalitate – Informație – Competență în managementul deșeurilor

Un ghid despre gestiunea integrată a deşeurilor nu-şi propune să facă incursiuni în domenii (aparent) atât de îndepărtate cum ar fi „cultura” sau „civilizaţia” dar ar trebui spuse câteva cuvinte din două raţiuni, ambele legate de bani, de costurile plătite de utilizatorii sau beneficiarii finali şi respectiv de costurile implementării

Continue reading »

Gestiunea deșeurilor – drepturi și obligații autorități locale

Gestionarea deşeurilor – Directiva Cadru 98/2008 şi Legea 2011/2011 Gestionarea deşeurilor (sau  managementul deşeurilor) însemnă, conform  [DC 98/2008/EC – art. 3.  9.] „colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și  întreținerea amplasamentelor de eliminare după închiderea lor, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker”. Legea 211/2011 

Continue reading »