Training EEB

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM) NOTA BENE! Ştiinţa în sine şi ştiinţa politică au acelaşi scop – de a proteja mediul.  Cu toate astea, priorităţile sunt diferite. Decidenţii politici au conştiinţa faptului că resursele sunt limitate şi se confruntă permanent cu necesitatea de a le împărţi echitabil între diferitele domenii. În

Continue reading »