Biroul European de Mediu

Biroul European de Mediu este cea mai mare coaliţie de organizaţii de mediu din Europa şi are, în prezent, peste 140 de membrii. Astfel, EEB este vocea a 15 milioane de cetăţeni europeni, pentru care aude, vede şi monitorizează hotărârile decidenţilor – şi efectele acestor hotărâri – la nivel european şi chiar global.

Domeniu de activitate – expertiză

Din domeniul de activitate al EEB fac parte problematici de mediu, iar responsabilii cu politicile (policy officers) primesc suport din partea experţilor, oamenilor de ştiinţă, membrilor şi politicienilor pentru dezvoltarea unor politici de mediu în concordanţă cu diferitele aspecte ale realităţii.

Scop

Din scopurile EEB fac parte protejarea mediului, dezvoltarea durabilă și democrația participativă, drept urmare se acordă o atenţie sporită cauzelor membrilor şi problemelor semnalizate de aceştia. În prezent, EEB rezistă presiunilor venite din partea reprezentanţilor industriilor, dar şi ai instituţiilor europene, care în ultima vreme susţin trenduri nu tocmai prietenoase cu mediul.

Astfel, EEB susţine accesul la informaţie, încurajându-şi membrii să participe la dezbateri şi să supună atenţiei cazurile cu care se confruntă la nivel naţional/local. 

Acţiunile întreprinse de EEB pot fi

·     Reactive – acţiuni întreprinse ca urmare a propunerilor Comisiei Europene

·    Proactive – acţiuni întreprinse pentru a aduce anumite problematici pe agenda de lucru a instituţiilor europene.

EEB acţionează la nivel

–  Orizontal – acţiuni pentru susţinerea dezvoltării durabile

– Sectorial – acţiuni pentru susţinerea dezvoltării eficiente în domenii precum apa, deşeurile etc

Lobby

! Cea mai importantă dintre acţiunile EEB este lobby-ul.

(lobby = “Procesul de influenţare a guvernului şi instituţiilor sale prin informarea celor care iau decizii privind politicile publice.”  http://registruldelobby.ro/ce-este-lobby-ul.html)

Follow up şi monitorizare

În ceea ce priveşte mediul, cele mai multe decizii luate la nivel european sunt sub formă de directive. Acestea au nevoie să fie transpuse de către statele membre, proces care poate lua 2,3 ani. În acest timp, EEB monitorizează procesul, pentru a se asigura că legea naţională va fi la fel de puternică precum directivă. EEB susţine totodată eforturile membrilor săi atunci când aceştia înaintează plângeri către Comisia Europeană.

Credibilitatea este atuul principal pe care EEB îl are în relaţia cu partenerii, dar şi cu instituţiile europene. Aceasta este fundamentul pentru colaborări, dar şi pentru negocieri – iar faptul că soluţiile propuse de EEB vin întotdeauna pe baza unor studii, cercetări, investigaţii serioase conferă un plus de valoare.

Grupurile de lucru – scop, relevanţă

EEB încurajează întâlnirile grupurilor de lucru, facilitând accesul membrilor săi la acestea, din două motive

– Obţinerea de expertiză

– Antrenarea noilor membri, pentru asigurarea sinergiei atât în interiorul EEB, cât şi în afară, în mobilizările pentru scopuri comune. Unul din conceptele de bază este cooperarea transfrontalieră pentru protecţia mediului.

Rolul ONG-urilor in procesul de luare a deciziilor la nivel UE

Rolurile ONG-urilor in procesul de luare a deciziilor la nivel european sunt

·         De a furniza date – plangeri, rapoarte etc

·         De a monitoriza transpunerea directivelor, aplicarea legilor etc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *