Workshop EEB

Workshop pentru creşterea înţelegerii asupra politicilor de mediu ale UE. Cum se pot implica ONG-urile? Tulcea, România, Duminică 30 August 2015 Scopul seminarului: – Creşterea înţelegerii asupra activităţii, obiectivelor, modului de lucru şi priorităţilor curente ale Biroului European de Mediu –  Diseminarea informaţiilor despre activitatea ONG-urilor regionale – Diseminarea informaţiilor

Continue reading »

Agenția Europeană de Mediu

AEM este o agenţie a Uniunii Europene. Sarcina lor este de a furniza informaţii independente şi sigure despre mediu. Este sursa majoră de informare pentru cei implicaţi în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru public. În prezent, AEM cuprinde 33 de ţări membre şi şase

Continue reading »

CEEP

   Centrul European pentru Întreprinderile Publice  (CEEP)  – este un partener trans-sectorial de dialog social la nivel european. CEEP are sediul la Bruxelles şi reuneşte întrepinderi, asociaţii de intreprinderi sau patronate care activează în sectorul serviciilor publice.

Continue reading »

Biroul European de Mediu

Biroul European de Mediu este cea mai mare coaliţie de organizaţii de mediu din Europa şi are, în prezent, peste 140 de membrii. Astfel, EEB este vocea a 15 milioane de cetăţeni europeni, pentru care aude, vede şi monitorizează hotărârile decidenţilor – şi efectele acestor hotărâri – la nivel european

Continue reading »

Training EEB

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM) NOTA BENE! Ştiinţa în sine şi ştiinţa politică au acelaşi scop – de a proteja mediul.  Cu toate astea, priorităţile sunt diferite. Decidenţii politici au conştiinţa faptului că resursele sunt limitate şi se confruntă permanent cu necesitatea de a le împărţi echitabil între diferitele domenii. În

Continue reading »

Cultură – Civilizație – Educație – Mentalitate – Informație – Competență în managementul deșeurilor

Un ghid despre gestiunea integrată a deşeurilor nu-şi propune să facă incursiuni în domenii (aparent) atât de îndepărtate cum ar fi „cultura” sau „civilizaţia” dar ar trebui spuse câteva cuvinte din două raţiuni, ambele legate de bani, de costurile plătite de utilizatorii sau beneficiarii finali şi respectiv de costurile implementării

Continue reading »

Gestiunea deșeurilor – drepturi și obligații autorități locale

Gestionarea deşeurilor – Directiva Cadru 98/2008 şi Legea 2011/2011 Gestionarea deşeurilor (sau  managementul deşeurilor) însemnă, conform  [DC 98/2008/EC – art. 3.  9.] „colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și  întreținerea amplasamentelor de eliminare după închiderea lor, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker”. Legea 211/2011 

Continue reading »