Repere pentru cooperarea intercomunală

Despre „comună” şi alte denumiri ale UAL – unităţilor administrative locale „Comuna” este termenul folosit  pentru a desemna organizaţia teritorială de bază, condusă de un consiliu şi un primar. În majoritatea statelor europene este folosită această denumire atât în zona „latină”  (Franţa, Italia), cât şi în cea „germanică”.  Englezii şi

Continue reading »

PPP – Parteneriatul Public Privat

Despre « parteneriate » (public-privat şi public-public) Despre persoane Actorii sociali şi economici sunt – din punct de vedere juridic – « persoane », persoane fizice şi persoane juridice. Într-o societate democratică persoanele au (trebuie să aibă) drepturi şi îndatoriri egale în toate angajementele lor sociale, economice ori în relaţia lor cu mediul.  Pentru subiectul care ne interesează, democraţia poate

Continue reading »

Conferință CIRIEC – Paris, 25 februarie 2015

Viitorul întreprinderilor publice Roluri şi bună guvernanţă în implementarea unor politici strategice inovative şi în dezvoltarea economică CIRIEC (Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi Cooperative) este o organizaţie nonguvernamentală, creată în 1947, în Geneva. Se defineşte ca: o intersecţie a intereselor persoanelor, instituţiilor şi culturilor un loc

Continue reading »

Conferință PSP – Sinaia, 13,14 martie 2015

”Managementul şi administrarea serviciilor publice;  Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor locale” 12 – 15 martie 2015  – SINAIA “Ediţia din acest an este consacrată problemelor majore cu care se confruntă autorităţile locale în efortul colectiv de dezvoltare, modernizare şi furnizare a serviciilor publice pentru cetăţeni şi de creare a unui mediu economic deschis pentru satisfacerea

Continue reading »