Procesul decizional în administraţia publică

Procesul decizional ca proces generic în lumea vie. Obiectivul entităţilor vii este continuitatea sau viaţa însăşi, în ipostazele ei:  (1) dezvoltarea şi (2) supravieţuirea (supravieţuirea ca păstrare a propriei identităţii şi apoi ca descendenţă). Concret, obiectivul (“viaţa”) este atins prin acţiuni şi activităţi care necesită consum de resurse şi de

Continue reading »

Repere pentru cooperarea intercomunală

Despre „comună” şi alte denumiri ale UAL – unităţilor administrative locale „Comuna” este termenul folosit  pentru a desemna organizaţia teritorială de bază, condusă de un consiliu şi un primar. În majoritatea statelor europene este folosită această denumire atât în zona „latină”  (Franţa, Italia), cât şi în cea „germanică”.  Englezii şi

Continue reading »

PPP – Parteneriatul Public Privat

Despre « parteneriate » (public-privat şi public-public) Despre persoane Actorii sociali şi economici sunt – din punct de vedere juridic – « persoane », persoane fizice şi persoane juridice. Într-o societate democratică persoanele au (trebuie să aibă) drepturi şi îndatoriri egale în toate angajementele lor sociale, economice ori în relaţia lor cu mediul.  Pentru subiectul care ne interesează, democraţia poate

Continue reading »

Conferință CIRIEC – Paris, 25 februarie 2015

Viitorul întreprinderilor publice Roluri şi bună guvernanţă în implementarea unor politici strategice inovative şi în dezvoltarea economică CIRIEC (Centrul Internaţional de Cercetare şi Informare asupra Economiei Publice, Sociale şi Cooperative) este o organizaţie nonguvernamentală, creată în 1947, în Geneva. Se defineşte ca: o intersecţie a intereselor persoanelor, instituţiilor şi culturilor un loc

Continue reading »